Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Borohrádek

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Borohrádek, hasicí přístroje Borohrádek, školení na hasicí přístroje Borohrádek, prodej hasicích systémů Borohrádek, prodej hasicích přístrojů Borohrádek, hasiva a hasicí příslušenství Borohrádek, Tepostop Borohrádek, firestop Borohrádek, hasicí systémy Borohrádek, hasicí zařízení Borohrádek, hasicí přístroje Borohrádek, požární ochrana Borohrádek, stabilní hasicí zařízení Borohrádek, lokální stabilní hasicí zařízení Borohrádek, automatický hasicí systém Borohrádek, samočinný hasicí systém Borohrádek, hasit CO2 Borohrádek, hasit oxid uhličitý Borohrádek, hasit s inergen Borohrádek, čisté hasivo Borohrádek, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Borohrádek, vodní hasící přístroj Borohrádek, sněhový hasící přístroj Borohrádek, pěnový hasící přístroj Borohrádek, požární zabezpečení Borohrádek, požární bezpečnost Borohrádek, protipožární ochrana Borohrádek, servisní organizace hasících přístrojů Borohrádek, hasící syytémy serverovny Borohrádek,hasící filter Borohrádek, hasící přístroje pro cnc stroje Borohrádek, hasící systémy pro autobusy Borohrádek, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.