Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Borkovany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Borkovany, hasicí přístroje Borkovany, školení na hasicí přístroje Borkovany, prodej hasicích systémů Borkovany, prodej hasicích přístrojů Borkovany, hasiva a hasicí příslušenství Borkovany, Tepostop Borkovany, firestop Borkovany, hasicí systémy Borkovany, hasicí zařízení Borkovany, hasicí přístroje Borkovany, požární ochrana Borkovany, stabilní hasicí zařízení Borkovany, lokální stabilní hasicí zařízení Borkovany, automatický hasicí systém Borkovany, samočinný hasicí systém Borkovany, hasit CO2 Borkovany, hasit oxid uhličitý Borkovany, hasit s inergen Borkovany, čisté hasivo Borkovany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Borkovany, vodní hasící přístroj Borkovany, sněhový hasící přístroj Borkovany, pěnový hasící přístroj Borkovany, požární zabezpečení Borkovany, požární bezpečnost Borkovany, protipožární ochrana Borkovany, servisní organizace hasících přístrojů Borkovany, hasící syytémy serverovny Borkovany,hasící filter Borkovany, hasící přístroje pro cnc stroje Borkovany, hasící systémy pro autobusy Borkovany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.