Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bořitov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bořitov, hasicí přístroje Bořitov, školení na hasicí přístroje Bořitov, prodej hasicích systémů Bořitov, prodej hasicích přístrojů Bořitov, hasiva a hasicí příslušenství Bořitov, Tepostop Bořitov, firestop Bořitov, hasicí systémy Bořitov, hasicí zařízení Bořitov, hasicí přístroje Bořitov, požární ochrana Bořitov, stabilní hasicí zařízení Bořitov, lokální stabilní hasicí zařízení Bořitov, automatický hasicí systém Bořitov, samočinný hasicí systém Bořitov, hasit CO2 Bořitov, hasit oxid uhličitý Bořitov, hasit s inergen Bořitov, čisté hasivo Bořitov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bořitov, vodní hasící přístroj Bořitov, sněhový hasící přístroj Bořitov, pěnový hasící přístroj Bořitov, požární zabezpečení Bořitov, požární bezpečnost Bořitov, protipožární ochrana Bořitov, servisní organizace hasících přístrojů Bořitov, hasící syytémy serverovny Bořitov,hasící filter Bořitov, hasící přístroje pro cnc stroje Bořitov, hasící systémy pro autobusy Bořitov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.