Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bořislav

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bořislav, hasicí přístroje Bořislav, školení na hasicí přístroje Bořislav, prodej hasicích systémů Bořislav, prodej hasicích přístrojů Bořislav, hasiva a hasicí příslušenství Bořislav, Tepostop Bořislav, firestop Bořislav, hasicí systémy Bořislav, hasicí zařízení Bořislav, hasicí přístroje Bořislav, požární ochrana Bořislav, stabilní hasicí zařízení Bořislav, lokální stabilní hasicí zařízení Bořislav, automatický hasicí systém Bořislav, samočinný hasicí systém Bořislav, hasit CO2 Bořislav, hasit oxid uhličitý Bořislav, hasit s inergen Bořislav, čisté hasivo Bořislav, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bořislav, vodní hasící přístroj Bořislav, sněhový hasící přístroj Bořislav, pěnový hasící přístroj Bořislav, požární zabezpečení Bořislav, požární bezpečnost Bořislav, protipožární ochrana Bořislav, servisní organizace hasících přístrojů Bořislav, hasící syytémy serverovny Bořislav,hasící filter Bořislav, hasící přístroje pro cnc stroje Bořislav, hasící systémy pro autobusy Bořislav, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.