Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bořice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bořice, hasicí přístroje Bořice, školení na hasicí přístroje Bořice, prodej hasicích systémů Bořice, prodej hasicích přístrojů Bořice, hasiva a hasicí příslušenství Bořice, Tepostop Bořice, firestop Bořice, hasicí systémy Bořice, hasicí zařízení Bořice, hasicí přístroje Bořice, požární ochrana Bořice, stabilní hasicí zařízení Bořice, lokální stabilní hasicí zařízení Bořice, automatický hasicí systém Bořice, samočinný hasicí systém Bořice, hasit CO2 Bořice, hasit oxid uhličitý Bořice, hasit s inergen Bořice, čisté hasivo Bořice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bořice, vodní hasící přístroj Bořice, sněhový hasící přístroj Bořice, pěnový hasící přístroj Bořice, požární zabezpečení Bořice, požární bezpečnost Bořice, protipožární ochrana Bořice, servisní organizace hasících přístrojů Bořice, hasící syytémy serverovny Bořice,hasící filter Bořice, hasící přístroje pro cnc stroje Bořice, hasící systémy pro autobusy Bořice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.