Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bořetín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bořetín, hasicí přístroje Bořetín, školení na hasicí přístroje Bořetín, prodej hasicích systémů Bořetín, prodej hasicích přístrojů Bořetín, hasiva a hasicí příslušenství Bořetín, Tepostop Bořetín, firestop Bořetín, hasicí systémy Bořetín, hasicí zařízení Bořetín, hasicí přístroje Bořetín, požární ochrana Bořetín, stabilní hasicí zařízení Bořetín, lokální stabilní hasicí zařízení Bořetín, automatický hasicí systém Bořetín, samočinný hasicí systém Bořetín, hasit CO2 Bořetín, hasit oxid uhličitý Bořetín, hasit s inergen Bořetín, čisté hasivo Bořetín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bořetín, vodní hasící přístroj Bořetín, sněhový hasící přístroj Bořetín, pěnový hasící přístroj Bořetín, požární zabezpečení Bořetín, požární bezpečnost Bořetín, protipožární ochrana Bořetín, servisní organizace hasících přístrojů Bořetín, hasící syytémy serverovny Bořetín,hasící filter Bořetín, hasící přístroje pro cnc stroje Bořetín, hasící systémy pro autobusy Bořetín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.