Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bořetice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bořetice, hasicí přístroje Bořetice, školení na hasicí přístroje Bořetice, prodej hasicích systémů Bořetice, prodej hasicích přístrojů Bořetice, hasiva a hasicí příslušenství Bořetice, Tepostop Bořetice, firestop Bořetice, hasicí systémy Bořetice, hasicí zařízení Bořetice, hasicí přístroje Bořetice, požární ochrana Bořetice, stabilní hasicí zařízení Bořetice, lokální stabilní hasicí zařízení Bořetice, automatický hasicí systém Bořetice, samočinný hasicí systém Bořetice, hasit CO2 Bořetice, hasit oxid uhličitý Bořetice, hasit s inergen Bořetice, čisté hasivo Bořetice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bořetice, vodní hasící přístroj Bořetice, sněhový hasící přístroj Bořetice, pěnový hasící přístroj Bořetice, požární zabezpečení Bořetice, požární bezpečnost Bořetice, protipožární ochrana Bořetice, servisní organizace hasících přístrojů Bořetice, hasící syytémy serverovny Bořetice,hasící filter Bořetice, hasící přístroje pro cnc stroje Bořetice, hasící systémy pro autobusy Bořetice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.