Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bořenovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bořenovice, hasicí přístroje Bořenovice, školení na hasicí přístroje Bořenovice, prodej hasicích systémů Bořenovice, prodej hasicích přístrojů Bořenovice, hasiva a hasicí příslušenství Bořenovice, Tepostop Bořenovice, firestop Bořenovice, hasicí systémy Bořenovice, hasicí zařízení Bořenovice, hasicí přístroje Bořenovice, požární ochrana Bořenovice, stabilní hasicí zařízení Bořenovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bořenovice, automatický hasicí systém Bořenovice, samočinný hasicí systém Bořenovice, hasit CO2 Bořenovice, hasit oxid uhličitý Bořenovice, hasit s inergen Bořenovice, čisté hasivo Bořenovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bořenovice, vodní hasící přístroj Bořenovice, sněhový hasící přístroj Bořenovice, pěnový hasící přístroj Bořenovice, požární zabezpečení Bořenovice, požární bezpečnost Bořenovice, protipožární ochrana Bořenovice, servisní organizace hasících přístrojů Bořenovice, hasící syytémy serverovny Bořenovice,hasící filter Bořenovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bořenovice, hasící systémy pro autobusy Bořenovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.