Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Borek

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Borek, hasicí přístroje Borek, školení na hasicí přístroje Borek, prodej hasicích systémů Borek, prodej hasicích přístrojů Borek, hasiva a hasicí příslušenství Borek, Tepostop Borek, firestop Borek, hasicí systémy Borek, hasicí zařízení Borek, hasicí přístroje Borek, požární ochrana Borek, stabilní hasicí zařízení Borek, lokální stabilní hasicí zařízení Borek, automatický hasicí systém Borek, samočinný hasicí systém Borek, hasit CO2 Borek, hasit oxid uhličitý Borek, hasit s inergen Borek, čisté hasivo Borek, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Borek, vodní hasící přístroj Borek, sněhový hasící přístroj Borek, pěnový hasící přístroj Borek, požární zabezpečení Borek, požární bezpečnost Borek, protipožární ochrana Borek, servisní organizace hasících přístrojů Borek, hasící syytémy serverovny Borek,hasící filter Borek, hasící přístroje pro cnc stroje Borek, hasící systémy pro autobusy Borek, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.