Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Boreč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Boreč, hasicí přístroje Boreč, školení na hasicí přístroje Boreč, prodej hasicích systémů Boreč, prodej hasicích přístrojů Boreč, hasiva a hasicí příslušenství Boreč, Tepostop Boreč, firestop Boreč, hasicí systémy Boreč, hasicí zařízení Boreč, hasicí přístroje Boreč, požární ochrana Boreč, stabilní hasicí zařízení Boreč, lokální stabilní hasicí zařízení Boreč, automatický hasicí systém Boreč, samočinný hasicí systém Boreč, hasit CO2 Boreč, hasit oxid uhličitý Boreč, hasit s inergen Boreč, čisté hasivo Boreč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Boreč, vodní hasící přístroj Boreč, sněhový hasící přístroj Boreč, pěnový hasící přístroj Boreč, požární zabezpečení Boreč, požární bezpečnost Boreč, protipožární ochrana Boreč, servisní organizace hasících přístrojů Boreč, hasící syytémy serverovny Boreč,hasící filter Boreč, hasící přístroje pro cnc stroje Boreč, hasící systémy pro autobusy Boreč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.