Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bordovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bordovice, hasicí přístroje Bordovice, školení na hasicí přístroje Bordovice, prodej hasicích systémů Bordovice, prodej hasicích přístrojů Bordovice, hasiva a hasicí příslušenství Bordovice, Tepostop Bordovice, firestop Bordovice, hasicí systémy Bordovice, hasicí zařízení Bordovice, hasicí přístroje Bordovice, požární ochrana Bordovice, stabilní hasicí zařízení Bordovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bordovice, automatický hasicí systém Bordovice, samočinný hasicí systém Bordovice, hasit CO2 Bordovice, hasit oxid uhličitý Bordovice, hasit s inergen Bordovice, čisté hasivo Bordovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bordovice, vodní hasící přístroj Bordovice, sněhový hasící přístroj Bordovice, pěnový hasící přístroj Bordovice, požární zabezpečení Bordovice, požární bezpečnost Bordovice, protipožární ochrana Bordovice, servisní organizace hasících přístrojů Bordovice, hasící syytémy serverovny Bordovice,hasící filter Bordovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bordovice, hasící systémy pro autobusy Bordovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.