Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bořanovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bořanovice, hasicí přístroje Bořanovice, školení na hasicí přístroje Bořanovice, prodej hasicích systémů Bořanovice, prodej hasicích přístrojů Bořanovice, hasiva a hasicí příslušenství Bořanovice, Tepostop Bořanovice, firestop Bořanovice, hasicí systémy Bořanovice, hasicí zařízení Bořanovice, hasicí přístroje Bořanovice, požární ochrana Bořanovice, stabilní hasicí zařízení Bořanovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bořanovice, automatický hasicí systém Bořanovice, samočinný hasicí systém Bořanovice, hasit CO2 Bořanovice, hasit oxid uhličitý Bořanovice, hasit s inergen Bořanovice, čisté hasivo Bořanovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bořanovice, vodní hasící přístroj Bořanovice, sněhový hasící přístroj Bořanovice, pěnový hasící přístroj Bořanovice, požární zabezpečení Bořanovice, požární bezpečnost Bořanovice, protipožární ochrana Bořanovice, servisní organizace hasících přístrojů Bořanovice, hasící syytémy serverovny Bořanovice,hasící filter Bořanovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bořanovice, hasící systémy pro autobusy Bořanovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.