Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bor u Skutče

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bor u Skutče, hasicí přístroje Bor u Skutče, školení na hasicí přístroje Bor u Skutče, prodej hasicích systémů Bor u Skutče, prodej hasicích přístrojů Bor u Skutče, hasiva a hasicí příslušenství Bor u Skutče, Tepostop Bor u Skutče, firestop Bor u Skutče, hasicí systémy Bor u Skutče, hasicí zařízení Bor u Skutče, hasicí přístroje Bor u Skutče, požární ochrana Bor u Skutče, stabilní hasicí zařízení Bor u Skutče, lokální stabilní hasicí zařízení Bor u Skutče, automatický hasicí systém Bor u Skutče, samočinný hasicí systém Bor u Skutče, hasit CO2 Bor u Skutče, hasit oxid uhličitý Bor u Skutče, hasit s inergen Bor u Skutče, čisté hasivo Bor u Skutče, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bor u Skutče, vodní hasící přístroj Bor u Skutče, sněhový hasící přístroj Bor u Skutče, pěnový hasící přístroj Bor u Skutče, požární zabezpečení Bor u Skutče, požární bezpečnost Bor u Skutče, protipožární ochrana Bor u Skutče, servisní organizace hasících přístrojů Bor u Skutče, hasící syytémy serverovny Bor u Skutče,hasící filter Bor u Skutče, hasící přístroje pro cnc stroje Bor u Skutče, hasící systémy pro autobusy Bor u Skutče, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.