Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Boňkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Boňkov, hasicí přístroje Boňkov, školení na hasicí přístroje Boňkov, prodej hasicích systémů Boňkov, prodej hasicích přístrojů Boňkov, hasiva a hasicí příslušenství Boňkov, Tepostop Boňkov, firestop Boňkov, hasicí systémy Boňkov, hasicí zařízení Boňkov, hasicí přístroje Boňkov, požární ochrana Boňkov, stabilní hasicí zařízení Boňkov, lokální stabilní hasicí zařízení Boňkov, automatický hasicí systém Boňkov, samočinný hasicí systém Boňkov, hasit CO2 Boňkov, hasit oxid uhličitý Boňkov, hasit s inergen Boňkov, čisté hasivo Boňkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Boňkov, vodní hasící přístroj Boňkov, sněhový hasící přístroj Boňkov, pěnový hasící přístroj Boňkov, požární zabezpečení Boňkov, požární bezpečnost Boňkov, protipožární ochrana Boňkov, servisní organizace hasících přístrojů Boňkov, hasící syytémy serverovny Boňkov,hasící filter Boňkov, hasící přístroje pro cnc stroje Boňkov, hasící systémy pro autobusy Boňkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.