Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bolkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bolkov, hasicí přístroje Bolkov, školení na hasicí přístroje Bolkov, prodej hasicích systémů Bolkov, prodej hasicích přístrojů Bolkov, hasiva a hasicí příslušenství Bolkov, Tepostop Bolkov, firestop Bolkov, hasicí systémy Bolkov, hasicí zařízení Bolkov, hasicí přístroje Bolkov, požární ochrana Bolkov, stabilní hasicí zařízení Bolkov, lokální stabilní hasicí zařízení Bolkov, automatický hasicí systém Bolkov, samočinný hasicí systém Bolkov, hasit CO2 Bolkov, hasit oxid uhličitý Bolkov, hasit s inergen Bolkov, čisté hasivo Bolkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bolkov, vodní hasící přístroj Bolkov, sněhový hasící přístroj Bolkov, pěnový hasící přístroj Bolkov, požární zabezpečení Bolkov, požární bezpečnost Bolkov, protipožární ochrana Bolkov, servisní organizace hasících přístrojů Bolkov, hasící syytémy serverovny Bolkov,hasící filter Bolkov, hasící přístroje pro cnc stroje Bolkov, hasící systémy pro autobusy Bolkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.