Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Boletice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Boletice, hasicí přístroje Boletice, školení na hasicí přístroje Boletice, prodej hasicích systémů Boletice, prodej hasicích přístrojů Boletice, hasiva a hasicí příslušenství Boletice, Tepostop Boletice, firestop Boletice, hasicí systémy Boletice, hasicí zařízení Boletice, hasicí přístroje Boletice, požární ochrana Boletice, stabilní hasicí zařízení Boletice, lokální stabilní hasicí zařízení Boletice, automatický hasicí systém Boletice, samočinný hasicí systém Boletice, hasit CO2 Boletice, hasit oxid uhličitý Boletice, hasit s inergen Boletice, čisté hasivo Boletice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Boletice, vodní hasící přístroj Boletice, sněhový hasící přístroj Boletice, pěnový hasící přístroj Boletice, požární zabezpečení Boletice, požární bezpečnost Boletice, protipožární ochrana Boletice, servisní organizace hasících přístrojů Boletice, hasící syytémy serverovny Boletice,hasící filter Boletice, hasící přístroje pro cnc stroje Boletice, hasící systémy pro autobusy Boletice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.