Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bolešiny

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bolešiny, hasicí přístroje Bolešiny, školení na hasicí přístroje Bolešiny, prodej hasicích systémů Bolešiny, prodej hasicích přístrojů Bolešiny, hasiva a hasicí příslušenství Bolešiny, Tepostop Bolešiny, firestop Bolešiny, hasicí systémy Bolešiny, hasicí zařízení Bolešiny, hasicí přístroje Bolešiny, požární ochrana Bolešiny, stabilní hasicí zařízení Bolešiny, lokální stabilní hasicí zařízení Bolešiny, automatický hasicí systém Bolešiny, samočinný hasicí systém Bolešiny, hasit CO2 Bolešiny, hasit oxid uhličitý Bolešiny, hasit s inergen Bolešiny, čisté hasivo Bolešiny, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bolešiny, vodní hasící přístroj Bolešiny, sněhový hasící přístroj Bolešiny, pěnový hasící přístroj Bolešiny, požární zabezpečení Bolešiny, požární bezpečnost Bolešiny, protipožární ochrana Bolešiny, servisní organizace hasících přístrojů Bolešiny, hasící syytémy serverovny Bolešiny,hasící filter Bolešiny, hasící přístroje pro cnc stroje Bolešiny, hasící systémy pro autobusy Bolešiny, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.