Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Boleradice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Boleradice, hasicí přístroje Boleradice, školení na hasicí přístroje Boleradice, prodej hasicích systémů Boleradice, prodej hasicích přístrojů Boleradice, hasiva a hasicí příslušenství Boleradice, Tepostop Boleradice, firestop Boleradice, hasicí systémy Boleradice, hasicí zařízení Boleradice, hasicí přístroje Boleradice, požární ochrana Boleradice, stabilní hasicí zařízení Boleradice, lokální stabilní hasicí zařízení Boleradice, automatický hasicí systém Boleradice, samočinný hasicí systém Boleradice, hasit CO2 Boleradice, hasit oxid uhličitý Boleradice, hasit s inergen Boleradice, čisté hasivo Boleradice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Boleradice, vodní hasící přístroj Boleradice, sněhový hasící přístroj Boleradice, pěnový hasící přístroj Boleradice, požární zabezpečení Boleradice, požární bezpečnost Boleradice, protipožární ochrana Boleradice, servisní organizace hasících přístrojů Boleradice, hasící syytémy serverovny Boleradice,hasící filter Boleradice, hasící přístroje pro cnc stroje Boleradice, hasící systémy pro autobusy Boleradice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.