Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bolehošť

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bolehošť, hasicí přístroje Bolehošť, školení na hasicí přístroje Bolehošť, prodej hasicích systémů Bolehošť, prodej hasicích přístrojů Bolehošť, hasiva a hasicí příslušenství Bolehošť, Tepostop Bolehošť, firestop Bolehošť, hasicí systémy Bolehošť, hasicí zařízení Bolehošť, hasicí přístroje Bolehošť, požární ochrana Bolehošť, stabilní hasicí zařízení Bolehošť, lokální stabilní hasicí zařízení Bolehošť, automatický hasicí systém Bolehošť, samočinný hasicí systém Bolehošť, hasit CO2 Bolehošť, hasit oxid uhličitý Bolehošť, hasit s inergen Bolehošť, čisté hasivo Bolehošť, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bolehošť, vodní hasící přístroj Bolehošť, sněhový hasící přístroj Bolehošť, pěnový hasící přístroj Bolehošť, požární zabezpečení Bolehošť, požární bezpečnost Bolehošť, protipožární ochrana Bolehošť, servisní organizace hasících přístrojů Bolehošť, hasící syytémy serverovny Bolehošť,hasící filter Bolehošť, hasící přístroje pro cnc stroje Bolehošť, hasící systémy pro autobusy Bolehošť, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.