Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Boleboř

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Boleboř, hasicí přístroje Boleboř, školení na hasicí přístroje Boleboř, prodej hasicích systémů Boleboř, prodej hasicích přístrojů Boleboř, hasiva a hasicí příslušenství Boleboř, Tepostop Boleboř, firestop Boleboř, hasicí systémy Boleboř, hasicí zařízení Boleboř, hasicí přístroje Boleboř, požární ochrana Boleboř, stabilní hasicí zařízení Boleboř, lokální stabilní hasicí zařízení Boleboř, automatický hasicí systém Boleboř, samočinný hasicí systém Boleboř, hasit CO2 Boleboř, hasit oxid uhličitý Boleboř, hasit s inergen Boleboř, čisté hasivo Boleboř, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Boleboř, vodní hasící přístroj Boleboř, sněhový hasící přístroj Boleboř, pěnový hasící přístroj Boleboř, požární zabezpečení Boleboř, požární bezpečnost Boleboř, protipožární ochrana Boleboř, servisní organizace hasících přístrojů Boleboř, hasící syytémy serverovny Boleboř,hasící filter Boleboř, hasící přístroje pro cnc stroje Boleboř, hasící systémy pro autobusy Boleboř, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.