Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bolatice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bolatice, hasicí přístroje Bolatice, školení na hasicí přístroje Bolatice, prodej hasicích systémů Bolatice, prodej hasicích přístrojů Bolatice, hasiva a hasicí příslušenství Bolatice, Tepostop Bolatice, firestop Bolatice, hasicí systémy Bolatice, hasicí zařízení Bolatice, hasicí přístroje Bolatice, požární ochrana Bolatice, stabilní hasicí zařízení Bolatice, lokální stabilní hasicí zařízení Bolatice, automatický hasicí systém Bolatice, samočinný hasicí systém Bolatice, hasit CO2 Bolatice, hasit oxid uhličitý Bolatice, hasit s inergen Bolatice, čisté hasivo Bolatice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bolatice, vodní hasící přístroj Bolatice, sněhový hasící přístroj Bolatice, pěnový hasící přístroj Bolatice, požární zabezpečení Bolatice, požární bezpečnost Bolatice, protipožární ochrana Bolatice, servisní organizace hasících přístrojů Bolatice, hasící syytémy serverovny Bolatice,hasící filter Bolatice, hasící přístroje pro cnc stroje Bolatice, hasící systémy pro autobusy Bolatice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.