Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bojkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bojkovice, hasicí přístroje Bojkovice, školení na hasicí přístroje Bojkovice, prodej hasicích systémů Bojkovice, prodej hasicích přístrojů Bojkovice, hasiva a hasicí příslušenství Bojkovice, Tepostop Bojkovice, firestop Bojkovice, hasicí systémy Bojkovice, hasicí zařízení Bojkovice, hasicí přístroje Bojkovice, požární ochrana Bojkovice, stabilní hasicí zařízení Bojkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bojkovice, automatický hasicí systém Bojkovice, samočinný hasicí systém Bojkovice, hasit CO2 Bojkovice, hasit oxid uhličitý Bojkovice, hasit s inergen Bojkovice, čisté hasivo Bojkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bojkovice, vodní hasící přístroj Bojkovice, sněhový hasící přístroj Bojkovice, pěnový hasící přístroj Bojkovice, požární zabezpečení Bojkovice, požární bezpečnost Bojkovice, protipožární ochrana Bojkovice, servisní organizace hasících přístrojů Bojkovice, hasící syytémy serverovny Bojkovice,hasící filter Bojkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bojkovice, hasící systémy pro autobusy Bojkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.