Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bojiště

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bojiště, hasicí přístroje Bojiště, školení na hasicí přístroje Bojiště, prodej hasicích systémů Bojiště, prodej hasicích přístrojů Bojiště, hasiva a hasicí příslušenství Bojiště, Tepostop Bojiště, firestop Bojiště, hasicí systémy Bojiště, hasicí zařízení Bojiště, hasicí přístroje Bojiště, požární ochrana Bojiště, stabilní hasicí zařízení Bojiště, lokální stabilní hasicí zařízení Bojiště, automatický hasicí systém Bojiště, samočinný hasicí systém Bojiště, hasit CO2 Bojiště, hasit oxid uhličitý Bojiště, hasit s inergen Bojiště, čisté hasivo Bojiště, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bojiště, vodní hasící přístroj Bojiště, sněhový hasící přístroj Bojiště, pěnový hasící přístroj Bojiště, požární zabezpečení Bojiště, požární bezpečnost Bojiště, protipožární ochrana Bojiště, servisní organizace hasících přístrojů Bojiště, hasící syytémy serverovny Bojiště,hasící filter Bojiště, hasící přístroje pro cnc stroje Bojiště, hasící systémy pro autobusy Bojiště, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.