Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bojanov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bojanov, hasicí přístroje Bojanov, školení na hasicí přístroje Bojanov, prodej hasicích systémů Bojanov, prodej hasicích přístrojů Bojanov, hasiva a hasicí příslušenství Bojanov, Tepostop Bojanov, firestop Bojanov, hasicí systémy Bojanov, hasicí zařízení Bojanov, hasicí přístroje Bojanov, požární ochrana Bojanov, stabilní hasicí zařízení Bojanov, lokální stabilní hasicí zařízení Bojanov, automatický hasicí systém Bojanov, samočinný hasicí systém Bojanov, hasit CO2 Bojanov, hasit oxid uhličitý Bojanov, hasit s inergen Bojanov, čisté hasivo Bojanov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bojanov, vodní hasící přístroj Bojanov, sněhový hasící přístroj Bojanov, pěnový hasící přístroj Bojanov, požární zabezpečení Bojanov, požární bezpečnost Bojanov, protipožární ochrana Bojanov, servisní organizace hasících přístrojů Bojanov, hasící syytémy serverovny Bojanov,hasící filter Bojanov, hasící přístroje pro cnc stroje Bojanov, hasící systémy pro autobusy Bojanov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.