Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohy, hasicí přístroje Bohy, školení na hasicí přístroje Bohy, prodej hasicích systémů Bohy, prodej hasicích přístrojů Bohy, hasiva a hasicí příslušenství Bohy, Tepostop Bohy, firestop Bohy, hasicí systémy Bohy, hasicí zařízení Bohy, hasicí přístroje Bohy, požární ochrana Bohy, stabilní hasicí zařízení Bohy, lokální stabilní hasicí zařízení Bohy, automatický hasicí systém Bohy, samočinný hasicí systém Bohy, hasit CO2 Bohy, hasit oxid uhličitý Bohy, hasit s inergen Bohy, čisté hasivo Bohy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohy, vodní hasící přístroj Bohy, sněhový hasící přístroj Bohy, pěnový hasící přístroj Bohy, požární zabezpečení Bohy, požární bezpečnost Bohy, protipožární ochrana Bohy, servisní organizace hasících přístrojů Bohy, hasící syytémy serverovny Bohy,hasící filter Bohy, hasící přístroje pro cnc stroje Bohy, hasící systémy pro autobusy Bohy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.