Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohutín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohutín, hasicí přístroje Bohutín, školení na hasicí přístroje Bohutín, prodej hasicích systémů Bohutín, prodej hasicích přístrojů Bohutín, hasiva a hasicí příslušenství Bohutín, Tepostop Bohutín, firestop Bohutín, hasicí systémy Bohutín, hasicí zařízení Bohutín, hasicí přístroje Bohutín, požární ochrana Bohutín, stabilní hasicí zařízení Bohutín, lokální stabilní hasicí zařízení Bohutín, automatický hasicí systém Bohutín, samočinný hasicí systém Bohutín, hasit CO2 Bohutín, hasit oxid uhličitý Bohutín, hasit s inergen Bohutín, čisté hasivo Bohutín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohutín, vodní hasící přístroj Bohutín, sněhový hasící přístroj Bohutín, pěnový hasící přístroj Bohutín, požární zabezpečení Bohutín, požární bezpečnost Bohutín, protipožární ochrana Bohutín, servisní organizace hasících přístrojů Bohutín, hasící syytémy serverovny Bohutín,hasící filter Bohutín, hasící přístroje pro cnc stroje Bohutín, hasící systémy pro autobusy Bohutín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.