Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohutice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohutice, hasicí přístroje Bohutice, školení na hasicí přístroje Bohutice, prodej hasicích systémů Bohutice, prodej hasicích přístrojů Bohutice, hasiva a hasicí příslušenství Bohutice, Tepostop Bohutice, firestop Bohutice, hasicí systémy Bohutice, hasicí zařízení Bohutice, hasicí přístroje Bohutice, požární ochrana Bohutice, stabilní hasicí zařízení Bohutice, lokální stabilní hasicí zařízení Bohutice, automatický hasicí systém Bohutice, samočinný hasicí systém Bohutice, hasit CO2 Bohutice, hasit oxid uhličitý Bohutice, hasit s inergen Bohutice, čisté hasivo Bohutice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohutice, vodní hasící přístroj Bohutice, sněhový hasící přístroj Bohutice, pěnový hasící přístroj Bohutice, požární zabezpečení Bohutice, požární bezpečnost Bohutice, protipožární ochrana Bohutice, servisní organizace hasících přístrojů Bohutice, hasící syytémy serverovny Bohutice,hasící filter Bohutice, hasící přístroje pro cnc stroje Bohutice, hasící systémy pro autobusy Bohutice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.