Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohušovice nad Ohří

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohušovice nad Ohří, hasicí přístroje Bohušovice nad Ohří, školení na hasicí přístroje Bohušovice nad Ohří, prodej hasicích systémů Bohušovice nad Ohří, prodej hasicích přístrojů Bohušovice nad Ohří, hasiva a hasicí příslušenství Bohušovice nad Ohří, Tepostop Bohušovice nad Ohří, firestop Bohušovice nad Ohří, hasicí systémy Bohušovice nad Ohří, hasicí zařízení Bohušovice nad Ohří, hasicí přístroje Bohušovice nad Ohří, požární ochrana Bohušovice nad Ohří, stabilní hasicí zařízení Bohušovice nad Ohří, lokální stabilní hasicí zařízení Bohušovice nad Ohří, automatický hasicí systém Bohušovice nad Ohří, samočinný hasicí systém Bohušovice nad Ohří, hasit CO2 Bohušovice nad Ohří, hasit oxid uhličitý Bohušovice nad Ohří, hasit s inergen Bohušovice nad Ohří, čisté hasivo Bohušovice nad Ohří, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohušovice nad Ohří, vodní hasící přístroj Bohušovice nad Ohří, sněhový hasící přístroj Bohušovice nad Ohří, pěnový hasící přístroj Bohušovice nad Ohří, požární zabezpečení Bohušovice nad Ohří, požární bezpečnost Bohušovice nad Ohří, protipožární ochrana Bohušovice nad Ohří, servisní organizace hasících přístrojů Bohušovice nad Ohří, hasící syytémy serverovny Bohušovice nad Ohří,hasící filter Bohušovice nad Ohří, hasící přístroje pro cnc stroje Bohušovice nad Ohří, hasící systémy pro autobusy Bohušovice nad Ohří, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.