Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohuslávky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohuslávky, hasicí přístroje Bohuslávky, školení na hasicí přístroje Bohuslávky, prodej hasicích systémů Bohuslávky, prodej hasicích přístrojů Bohuslávky, hasiva a hasicí příslušenství Bohuslávky, Tepostop Bohuslávky, firestop Bohuslávky, hasicí systémy Bohuslávky, hasicí zařízení Bohuslávky, hasicí přístroje Bohuslávky, požární ochrana Bohuslávky, stabilní hasicí zařízení Bohuslávky, lokální stabilní hasicí zařízení Bohuslávky, automatický hasicí systém Bohuslávky, samočinný hasicí systém Bohuslávky, hasit CO2 Bohuslávky, hasit oxid uhličitý Bohuslávky, hasit s inergen Bohuslávky, čisté hasivo Bohuslávky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohuslávky, vodní hasící přístroj Bohuslávky, sněhový hasící přístroj Bohuslávky, pěnový hasící přístroj Bohuslávky, požární zabezpečení Bohuslávky, požární bezpečnost Bohuslávky, protipožární ochrana Bohuslávky, servisní organizace hasících přístrojů Bohuslávky, hasící syytémy serverovny Bohuslávky,hasící filter Bohuslávky, hasící přístroje pro cnc stroje Bohuslávky, hasící systémy pro autobusy Bohuslávky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.