Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohuslavice u Zlína

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohuslavice u Zlína, hasicí přístroje Bohuslavice u Zlína, školení na hasicí přístroje Bohuslavice u Zlína, prodej hasicích systémů Bohuslavice u Zlína, prodej hasicích přístrojů Bohuslavice u Zlína, hasiva a hasicí příslušenství Bohuslavice u Zlína, Tepostop Bohuslavice u Zlína, firestop Bohuslavice u Zlína, hasicí systémy Bohuslavice u Zlína, hasicí zařízení Bohuslavice u Zlína, hasicí přístroje Bohuslavice u Zlína, požární ochrana Bohuslavice u Zlína, stabilní hasicí zařízení Bohuslavice u Zlína, lokální stabilní hasicí zařízení Bohuslavice u Zlína, automatický hasicí systém Bohuslavice u Zlína, samočinný hasicí systém Bohuslavice u Zlína, hasit CO2 Bohuslavice u Zlína, hasit oxid uhličitý Bohuslavice u Zlína, hasit s inergen Bohuslavice u Zlína, čisté hasivo Bohuslavice u Zlína, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohuslavice u Zlína, vodní hasící přístroj Bohuslavice u Zlína, sněhový hasící přístroj Bohuslavice u Zlína, pěnový hasící přístroj Bohuslavice u Zlína, požární zabezpečení Bohuslavice u Zlína, požární bezpečnost Bohuslavice u Zlína, protipožární ochrana Bohuslavice u Zlína, servisní organizace hasících přístrojů Bohuslavice u Zlína, hasící syytémy serverovny Bohuslavice u Zlína,hasící filter Bohuslavice u Zlína, hasící přístroje pro cnc stroje Bohuslavice u Zlína, hasící systémy pro autobusy Bohuslavice u Zlína, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.