Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohuslavice nad Vláří

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohuslavice nad Vláří, hasicí přístroje Bohuslavice nad Vláří, školení na hasicí přístroje Bohuslavice nad Vláří, prodej hasicích systémů Bohuslavice nad Vláří, prodej hasicích přístrojů Bohuslavice nad Vláří, hasiva a hasicí příslušenství Bohuslavice nad Vláří, Tepostop Bohuslavice nad Vláří, firestop Bohuslavice nad Vláří, hasicí systémy Bohuslavice nad Vláří, hasicí zařízení Bohuslavice nad Vláří, hasicí přístroje Bohuslavice nad Vláří, požární ochrana Bohuslavice nad Vláří, stabilní hasicí zařízení Bohuslavice nad Vláří, lokální stabilní hasicí zařízení Bohuslavice nad Vláří, automatický hasicí systém Bohuslavice nad Vláří, samočinný hasicí systém Bohuslavice nad Vláří, hasit CO2 Bohuslavice nad Vláří, hasit oxid uhličitý Bohuslavice nad Vláří, hasit s inergen Bohuslavice nad Vláří, čisté hasivo Bohuslavice nad Vláří, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohuslavice nad Vláří, vodní hasící přístroj Bohuslavice nad Vláří, sněhový hasící přístroj Bohuslavice nad Vláří, pěnový hasící přístroj Bohuslavice nad Vláří, požární zabezpečení Bohuslavice nad Vláří, požární bezpečnost Bohuslavice nad Vláří, protipožární ochrana Bohuslavice nad Vláří, servisní organizace hasících přístrojů Bohuslavice nad Vláří, hasící syytémy serverovny Bohuslavice nad Vláří,hasící filter Bohuslavice nad Vláří, hasící přístroje pro cnc stroje Bohuslavice nad Vláří, hasící systémy pro autobusy Bohuslavice nad Vláří, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.