Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohuslavice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohuslavice, hasicí přístroje Bohuslavice, školení na hasicí přístroje Bohuslavice, prodej hasicích systémů Bohuslavice, prodej hasicích přístrojů Bohuslavice, hasiva a hasicí příslušenství Bohuslavice, Tepostop Bohuslavice, firestop Bohuslavice, hasicí systémy Bohuslavice, hasicí zařízení Bohuslavice, hasicí přístroje Bohuslavice, požární ochrana Bohuslavice, stabilní hasicí zařízení Bohuslavice, lokální stabilní hasicí zařízení Bohuslavice, automatický hasicí systém Bohuslavice, samočinný hasicí systém Bohuslavice, hasit CO2 Bohuslavice, hasit oxid uhličitý Bohuslavice, hasit s inergen Bohuslavice, čisté hasivo Bohuslavice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohuslavice, vodní hasící přístroj Bohuslavice, sněhový hasící přístroj Bohuslavice, pěnový hasící přístroj Bohuslavice, požární zabezpečení Bohuslavice, požární bezpečnost Bohuslavice, protipožární ochrana Bohuslavice, servisní organizace hasících přístrojů Bohuslavice, hasící syytémy serverovny Bohuslavice,hasící filter Bohuslavice, hasící přístroje pro cnc stroje Bohuslavice, hasící systémy pro autobusy Bohuslavice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.