Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohušice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohušice, hasicí přístroje Bohušice, školení na hasicí přístroje Bohušice, prodej hasicích systémů Bohušice, prodej hasicích přístrojů Bohušice, hasiva a hasicí příslušenství Bohušice, Tepostop Bohušice, firestop Bohušice, hasicí systémy Bohušice, hasicí zařízení Bohušice, hasicí přístroje Bohušice, požární ochrana Bohušice, stabilní hasicí zařízení Bohušice, lokální stabilní hasicí zařízení Bohušice, automatický hasicí systém Bohušice, samočinný hasicí systém Bohušice, hasit CO2 Bohušice, hasit oxid uhličitý Bohušice, hasit s inergen Bohušice, čisté hasivo Bohušice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohušice, vodní hasící přístroj Bohušice, sněhový hasící přístroj Bohušice, pěnový hasící přístroj Bohušice, požární zabezpečení Bohušice, požární bezpečnost Bohušice, protipožární ochrana Bohušice, servisní organizace hasících přístrojů Bohušice, hasící syytémy serverovny Bohušice,hasící filter Bohušice, hasící přístroje pro cnc stroje Bohušice, hasící systémy pro autobusy Bohušice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.