Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohuňov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohuňov, hasicí přístroje Bohuňov, školení na hasicí přístroje Bohuňov, prodej hasicích systémů Bohuňov, prodej hasicích přístrojů Bohuňov, hasiva a hasicí příslušenství Bohuňov, Tepostop Bohuňov, firestop Bohuňov, hasicí systémy Bohuňov, hasicí zařízení Bohuňov, hasicí přístroje Bohuňov, požární ochrana Bohuňov, stabilní hasicí zařízení Bohuňov, lokální stabilní hasicí zařízení Bohuňov, automatický hasicí systém Bohuňov, samočinný hasicí systém Bohuňov, hasit CO2 Bohuňov, hasit oxid uhličitý Bohuňov, hasit s inergen Bohuňov, čisté hasivo Bohuňov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohuňov, vodní hasící přístroj Bohuňov, sněhový hasící přístroj Bohuňov, pěnový hasící přístroj Bohuňov, požární zabezpečení Bohuňov, požární bezpečnost Bohuňov, protipožární ochrana Bohuňov, servisní organizace hasících přístrojů Bohuňov, hasící syytémy serverovny Bohuňov,hasící filter Bohuňov, hasící přístroje pro cnc stroje Bohuňov, hasící systémy pro autobusy Bohuňov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.