Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohunice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohunice, hasicí přístroje Bohunice, školení na hasicí přístroje Bohunice, prodej hasicích systémů Bohunice, prodej hasicích přístrojů Bohunice, hasiva a hasicí příslušenství Bohunice, Tepostop Bohunice, firestop Bohunice, hasicí systémy Bohunice, hasicí zařízení Bohunice, hasicí přístroje Bohunice, požární ochrana Bohunice, stabilní hasicí zařízení Bohunice, lokální stabilní hasicí zařízení Bohunice, automatický hasicí systém Bohunice, samočinný hasicí systém Bohunice, hasit CO2 Bohunice, hasit oxid uhličitý Bohunice, hasit s inergen Bohunice, čisté hasivo Bohunice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohunice, vodní hasící přístroj Bohunice, sněhový hasící přístroj Bohunice, pěnový hasící přístroj Bohunice, požární zabezpečení Bohunice, požární bezpečnost Bohunice, protipožární ochrana Bohunice, servisní organizace hasících přístrojů Bohunice, hasící syytémy serverovny Bohunice,hasící filter Bohunice, hasící přístroje pro cnc stroje Bohunice, hasící systémy pro autobusy Bohunice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.