Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohumilice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohumilice, hasicí přístroje Bohumilice, školení na hasicí přístroje Bohumilice, prodej hasicích systémů Bohumilice, prodej hasicích přístrojů Bohumilice, hasiva a hasicí příslušenství Bohumilice, Tepostop Bohumilice, firestop Bohumilice, hasicí systémy Bohumilice, hasicí zařízení Bohumilice, hasicí přístroje Bohumilice, požární ochrana Bohumilice, stabilní hasicí zařízení Bohumilice, lokální stabilní hasicí zařízení Bohumilice, automatický hasicí systém Bohumilice, samočinný hasicí systém Bohumilice, hasit CO2 Bohumilice, hasit oxid uhličitý Bohumilice, hasit s inergen Bohumilice, čisté hasivo Bohumilice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohumilice, vodní hasící přístroj Bohumilice, sněhový hasící přístroj Bohumilice, pěnový hasící přístroj Bohumilice, požární zabezpečení Bohumilice, požární bezpečnost Bohumilice, protipožární ochrana Bohumilice, servisní organizace hasících přístrojů Bohumilice, hasící syytémy serverovny Bohumilice,hasící filter Bohumilice, hasící přístroje pro cnc stroje Bohumilice, hasící systémy pro autobusy Bohumilice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.