Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohostice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohostice, hasicí přístroje Bohostice, školení na hasicí přístroje Bohostice, prodej hasicích systémů Bohostice, prodej hasicích přístrojů Bohostice, hasiva a hasicí příslušenství Bohostice, Tepostop Bohostice, firestop Bohostice, hasicí systémy Bohostice, hasicí zařízení Bohostice, hasicí přístroje Bohostice, požární ochrana Bohostice, stabilní hasicí zařízení Bohostice, lokální stabilní hasicí zařízení Bohostice, automatický hasicí systém Bohostice, samočinný hasicí systém Bohostice, hasit CO2 Bohostice, hasit oxid uhličitý Bohostice, hasit s inergen Bohostice, čisté hasivo Bohostice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohostice, vodní hasící přístroj Bohostice, sněhový hasící přístroj Bohostice, pěnový hasící přístroj Bohostice, požární zabezpečení Bohostice, požární bezpečnost Bohostice, protipožární ochrana Bohostice, servisní organizace hasících přístrojů Bohostice, hasící syytémy serverovny Bohostice,hasící filter Bohostice, hasící přístroje pro cnc stroje Bohostice, hasící systémy pro autobusy Bohostice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.