Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohdíkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohdíkov, hasicí přístroje Bohdíkov, školení na hasicí přístroje Bohdíkov, prodej hasicích systémů Bohdíkov, prodej hasicích přístrojů Bohdíkov, hasiva a hasicí příslušenství Bohdíkov, Tepostop Bohdíkov, firestop Bohdíkov, hasicí systémy Bohdíkov, hasicí zařízení Bohdíkov, hasicí přístroje Bohdíkov, požární ochrana Bohdíkov, stabilní hasicí zařízení Bohdíkov, lokální stabilní hasicí zařízení Bohdíkov, automatický hasicí systém Bohdíkov, samočinný hasicí systém Bohdíkov, hasit CO2 Bohdíkov, hasit oxid uhličitý Bohdíkov, hasit s inergen Bohdíkov, čisté hasivo Bohdíkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohdíkov, vodní hasící přístroj Bohdíkov, sněhový hasící přístroj Bohdíkov, pěnový hasící přístroj Bohdíkov, požární zabezpečení Bohdíkov, požární bezpečnost Bohdíkov, protipožární ochrana Bohdíkov, servisní organizace hasících přístrojů Bohdíkov, hasící syytémy serverovny Bohdíkov,hasící filter Bohdíkov, hasící přístroje pro cnc stroje Bohdíkov, hasící systémy pro autobusy Bohdíkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.