Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohdašín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohdašín, hasicí přístroje Bohdašín, školení na hasicí přístroje Bohdašín, prodej hasicích systémů Bohdašín, prodej hasicích přístrojů Bohdašín, hasiva a hasicí příslušenství Bohdašín, Tepostop Bohdašín, firestop Bohdašín, hasicí systémy Bohdašín, hasicí zařízení Bohdašín, hasicí přístroje Bohdašín, požární ochrana Bohdašín, stabilní hasicí zařízení Bohdašín, lokální stabilní hasicí zařízení Bohdašín, automatický hasicí systém Bohdašín, samočinný hasicí systém Bohdašín, hasit CO2 Bohdašín, hasit oxid uhličitý Bohdašín, hasit s inergen Bohdašín, čisté hasivo Bohdašín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohdašín, vodní hasící přístroj Bohdašín, sněhový hasící přístroj Bohdašín, pěnový hasící přístroj Bohdašín, požární zabezpečení Bohdašín, požární bezpečnost Bohdašín, protipožární ochrana Bohdašín, servisní organizace hasících přístrojů Bohdašín, hasící syytémy serverovny Bohdašín,hasící filter Bohdašín, hasící přístroje pro cnc stroje Bohdašín, hasící systémy pro autobusy Bohdašín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.