Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohdaneč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohdaneč, hasicí přístroje Bohdaneč, školení na hasicí přístroje Bohdaneč, prodej hasicích systémů Bohdaneč, prodej hasicích přístrojů Bohdaneč, hasiva a hasicí příslušenství Bohdaneč, Tepostop Bohdaneč, firestop Bohdaneč, hasicí systémy Bohdaneč, hasicí zařízení Bohdaneč, hasicí přístroje Bohdaneč, požární ochrana Bohdaneč, stabilní hasicí zařízení Bohdaneč, lokální stabilní hasicí zařízení Bohdaneč, automatický hasicí systém Bohdaneč, samočinný hasicí systém Bohdaneč, hasit CO2 Bohdaneč, hasit oxid uhličitý Bohdaneč, hasit s inergen Bohdaneč, čisté hasivo Bohdaneč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohdaneč, vodní hasící přístroj Bohdaneč, sněhový hasící přístroj Bohdaneč, pěnový hasící přístroj Bohdaneč, požární zabezpečení Bohdaneč, požární bezpečnost Bohdaneč, protipožární ochrana Bohdaneč, servisní organizace hasících přístrojů Bohdaneč, hasící syytémy serverovny Bohdaneč,hasící filter Bohdaneč, hasící přístroje pro cnc stroje Bohdaneč, hasící systémy pro autobusy Bohdaneč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.