Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohdalovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohdalovice, hasicí přístroje Bohdalovice, školení na hasicí přístroje Bohdalovice, prodej hasicích systémů Bohdalovice, prodej hasicích přístrojů Bohdalovice, hasiva a hasicí příslušenství Bohdalovice, Tepostop Bohdalovice, firestop Bohdalovice, hasicí systémy Bohdalovice, hasicí zařízení Bohdalovice, hasicí přístroje Bohdalovice, požární ochrana Bohdalovice, stabilní hasicí zařízení Bohdalovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bohdalovice, automatický hasicí systém Bohdalovice, samočinný hasicí systém Bohdalovice, hasit CO2 Bohdalovice, hasit oxid uhličitý Bohdalovice, hasit s inergen Bohdalovice, čisté hasivo Bohdalovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohdalovice, vodní hasící přístroj Bohdalovice, sněhový hasící přístroj Bohdalovice, pěnový hasící přístroj Bohdalovice, požární zabezpečení Bohdalovice, požární bezpečnost Bohdalovice, protipožární ochrana Bohdalovice, servisní organizace hasících přístrojů Bohdalovice, hasící syytémy serverovny Bohdalovice,hasící filter Bohdalovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bohdalovice, hasící systémy pro autobusy Bohdalovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.