Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohdalov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohdalov, hasicí přístroje Bohdalov, školení na hasicí přístroje Bohdalov, prodej hasicích systémů Bohdalov, prodej hasicích přístrojů Bohdalov, hasiva a hasicí příslušenství Bohdalov, Tepostop Bohdalov, firestop Bohdalov, hasicí systémy Bohdalov, hasicí zařízení Bohdalov, hasicí přístroje Bohdalov, požární ochrana Bohdalov, stabilní hasicí zařízení Bohdalov, lokální stabilní hasicí zařízení Bohdalov, automatický hasicí systém Bohdalov, samočinný hasicí systém Bohdalov, hasit CO2 Bohdalov, hasit oxid uhličitý Bohdalov, hasit s inergen Bohdalov, čisté hasivo Bohdalov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohdalov, vodní hasící přístroj Bohdalov, sněhový hasící přístroj Bohdalov, pěnový hasící přístroj Bohdalov, požární zabezpečení Bohdalov, požární bezpečnost Bohdalov, protipožární ochrana Bohdalov, servisní organizace hasících přístrojů Bohdalov, hasící syytémy serverovny Bohdalov,hasící filter Bohdalov, hasící přístroje pro cnc stroje Bohdalov, hasící systémy pro autobusy Bohdalov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.