Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohdalín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohdalín, hasicí přístroje Bohdalín, školení na hasicí přístroje Bohdalín, prodej hasicích systémů Bohdalín, prodej hasicích přístrojů Bohdalín, hasiva a hasicí příslušenství Bohdalín, Tepostop Bohdalín, firestop Bohdalín, hasicí systémy Bohdalín, hasicí zařízení Bohdalín, hasicí přístroje Bohdalín, požární ochrana Bohdalín, stabilní hasicí zařízení Bohdalín, lokální stabilní hasicí zařízení Bohdalín, automatický hasicí systém Bohdalín, samočinný hasicí systém Bohdalín, hasit CO2 Bohdalín, hasit oxid uhličitý Bohdalín, hasit s inergen Bohdalín, čisté hasivo Bohdalín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohdalín, vodní hasící přístroj Bohdalín, sněhový hasící přístroj Bohdalín, pěnový hasící přístroj Bohdalín, požární zabezpečení Bohdalín, požární bezpečnost Bohdalín, protipožární ochrana Bohdalín, servisní organizace hasících přístrojů Bohdalín, hasící syytémy serverovny Bohdalín,hasící filter Bohdalín, hasící přístroje pro cnc stroje Bohdalín, hasící systémy pro autobusy Bohdalín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.