Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohdalice-Pavlovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohdalice-Pavlovice, hasicí přístroje Bohdalice-Pavlovice, školení na hasicí přístroje Bohdalice-Pavlovice, prodej hasicích systémů Bohdalice-Pavlovice, prodej hasicích přístrojů Bohdalice-Pavlovice, hasiva a hasicí příslušenství Bohdalice-Pavlovice, Tepostop Bohdalice-Pavlovice, firestop Bohdalice-Pavlovice, hasicí systémy Bohdalice-Pavlovice, hasicí zařízení Bohdalice-Pavlovice, hasicí přístroje Bohdalice-Pavlovice, požární ochrana Bohdalice-Pavlovice, stabilní hasicí zařízení Bohdalice-Pavlovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bohdalice-Pavlovice, automatický hasicí systém Bohdalice-Pavlovice, samočinný hasicí systém Bohdalice-Pavlovice, hasit CO2 Bohdalice-Pavlovice, hasit oxid uhličitý Bohdalice-Pavlovice, hasit s inergen Bohdalice-Pavlovice, čisté hasivo Bohdalice-Pavlovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohdalice-Pavlovice, vodní hasící přístroj Bohdalice-Pavlovice, sněhový hasící přístroj Bohdalice-Pavlovice, pěnový hasící přístroj Bohdalice-Pavlovice, požární zabezpečení Bohdalice-Pavlovice, požární bezpečnost Bohdalice-Pavlovice, protipožární ochrana Bohdalice-Pavlovice, servisní organizace hasících přístrojů Bohdalice-Pavlovice, hasící syytémy serverovny Bohdalice-Pavlovice,hasící filter Bohdalice-Pavlovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bohdalice-Pavlovice, hasící systémy pro autobusy Bohdalice-Pavlovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.