Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohdalec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohdalec, hasicí přístroje Bohdalec, školení na hasicí přístroje Bohdalec, prodej hasicích systémů Bohdalec, prodej hasicích přístrojů Bohdalec, hasiva a hasicí příslušenství Bohdalec, Tepostop Bohdalec, firestop Bohdalec, hasicí systémy Bohdalec, hasicí zařízení Bohdalec, hasicí přístroje Bohdalec, požární ochrana Bohdalec, stabilní hasicí zařízení Bohdalec, lokální stabilní hasicí zařízení Bohdalec, automatický hasicí systém Bohdalec, samočinný hasicí systém Bohdalec, hasit CO2 Bohdalec, hasit oxid uhličitý Bohdalec, hasit s inergen Bohdalec, čisté hasivo Bohdalec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohdalec, vodní hasící přístroj Bohdalec, sněhový hasící přístroj Bohdalec, pěnový hasící přístroj Bohdalec, požární zabezpečení Bohdalec, požární bezpečnost Bohdalec, protipožární ochrana Bohdalec, servisní organizace hasících přístrojů Bohdalec, hasící syytémy serverovny Bohdalec,hasící filter Bohdalec, hasící přístroje pro cnc stroje Bohdalec, hasící systémy pro autobusy Bohdalec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.