Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohatice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohatice, hasicí přístroje Bohatice, školení na hasicí přístroje Bohatice, prodej hasicích systémů Bohatice, prodej hasicích přístrojů Bohatice, hasiva a hasicí příslušenství Bohatice, Tepostop Bohatice, firestop Bohatice, hasicí systémy Bohatice, hasicí zařízení Bohatice, hasicí přístroje Bohatice, požární ochrana Bohatice, stabilní hasicí zařízení Bohatice, lokální stabilní hasicí zařízení Bohatice, automatický hasicí systém Bohatice, samočinný hasicí systém Bohatice, hasit CO2 Bohatice, hasit oxid uhličitý Bohatice, hasit s inergen Bohatice, čisté hasivo Bohatice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohatice, vodní hasící přístroj Bohatice, sněhový hasící přístroj Bohatice, pěnový hasící přístroj Bohatice, požární zabezpečení Bohatice, požární bezpečnost Bohatice, protipožární ochrana Bohatice, servisní organizace hasících přístrojů Bohatice, hasící syytémy serverovny Bohatice,hasící filter Bohatice, hasící přístroje pro cnc stroje Bohatice, hasící systémy pro autobusy Bohatice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.