Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohaté Málkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohaté Málkovice, hasicí přístroje Bohaté Málkovice, školení na hasicí přístroje Bohaté Málkovice, prodej hasicích systémů Bohaté Málkovice, prodej hasicích přístrojů Bohaté Málkovice, hasiva a hasicí příslušenství Bohaté Málkovice, Tepostop Bohaté Málkovice, firestop Bohaté Málkovice, hasicí systémy Bohaté Málkovice, hasicí zařízení Bohaté Málkovice, hasicí přístroje Bohaté Málkovice, požární ochrana Bohaté Málkovice, stabilní hasicí zařízení Bohaté Málkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bohaté Málkovice, automatický hasicí systém Bohaté Málkovice, samočinný hasicí systém Bohaté Málkovice, hasit CO2 Bohaté Málkovice, hasit oxid uhličitý Bohaté Málkovice, hasit s inergen Bohaté Málkovice, čisté hasivo Bohaté Málkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohaté Málkovice, vodní hasící přístroj Bohaté Málkovice, sněhový hasící přístroj Bohaté Málkovice, pěnový hasící přístroj Bohaté Málkovice, požární zabezpečení Bohaté Málkovice, požární bezpečnost Bohaté Málkovice, protipožární ochrana Bohaté Málkovice, servisní organizace hasících přístrojů Bohaté Málkovice, hasící syytémy serverovny Bohaté Málkovice,hasící filter Bohaté Málkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bohaté Málkovice, hasící systémy pro autobusy Bohaté Málkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.