Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Boharyně

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Boharyně, hasicí přístroje Boharyně, školení na hasicí přístroje Boharyně, prodej hasicích systémů Boharyně, prodej hasicích přístrojů Boharyně, hasiva a hasicí příslušenství Boharyně, Tepostop Boharyně, firestop Boharyně, hasicí systémy Boharyně, hasicí zařízení Boharyně, hasicí přístroje Boharyně, požární ochrana Boharyně, stabilní hasicí zařízení Boharyně, lokální stabilní hasicí zařízení Boharyně, automatický hasicí systém Boharyně, samočinný hasicí systém Boharyně, hasit CO2 Boharyně, hasit oxid uhličitý Boharyně, hasit s inergen Boharyně, čisté hasivo Boharyně, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Boharyně, vodní hasící přístroj Boharyně, sněhový hasící přístroj Boharyně, pěnový hasící přístroj Boharyně, požární zabezpečení Boharyně, požární bezpečnost Boharyně, protipožární ochrana Boharyně, servisní organizace hasících přístrojů Boharyně, hasící syytémy serverovny Boharyně,hasící filter Boharyně, hasící přístroje pro cnc stroje Boharyně, hasící systémy pro autobusy Boharyně, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.