Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Boháňka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Boháňka, hasicí přístroje Boháňka, školení na hasicí přístroje Boháňka, prodej hasicích systémů Boháňka, prodej hasicích přístrojů Boháňka, hasiva a hasicí příslušenství Boháňka, Tepostop Boháňka, firestop Boháňka, hasicí systémy Boháňka, hasicí zařízení Boháňka, hasicí přístroje Boháňka, požární ochrana Boháňka, stabilní hasicí zařízení Boháňka, lokální stabilní hasicí zařízení Boháňka, automatický hasicí systém Boháňka, samočinný hasicí systém Boháňka, hasit CO2 Boháňka, hasit oxid uhličitý Boháňka, hasit s inergen Boháňka, čisté hasivo Boháňka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Boháňka, vodní hasící přístroj Boháňka, sněhový hasící přístroj Boháňka, pěnový hasící přístroj Boháňka, požární zabezpečení Boháňka, požární bezpečnost Boháňka, protipožární ochrana Boháňka, servisní organizace hasících přístrojů Boháňka, hasící syytémy serverovny Boháňka,hasící filter Boháňka, hasící přístroje pro cnc stroje Boháňka, hasící systémy pro autobusy Boháňka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.