Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bochovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bochovice, hasicí přístroje Bochovice, školení na hasicí přístroje Bochovice, prodej hasicích systémů Bochovice, prodej hasicích přístrojů Bochovice, hasiva a hasicí příslušenství Bochovice, Tepostop Bochovice, firestop Bochovice, hasicí systémy Bochovice, hasicí zařízení Bochovice, hasicí přístroje Bochovice, požární ochrana Bochovice, stabilní hasicí zařízení Bochovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bochovice, automatický hasicí systém Bochovice, samočinný hasicí systém Bochovice, hasit CO2 Bochovice, hasit oxid uhličitý Bochovice, hasit s inergen Bochovice, čisté hasivo Bochovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bochovice, vodní hasící přístroj Bochovice, sněhový hasící přístroj Bochovice, pěnový hasící přístroj Bochovice, požární zabezpečení Bochovice, požární bezpečnost Bochovice, protipožární ochrana Bochovice, servisní organizace hasících přístrojů Bochovice, hasící syytémy serverovny Bochovice,hasící filter Bochovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bochovice, hasící systémy pro autobusy Bochovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.